PROFIL PEGAWAI

Nama                    :    HINDUN LALISU, S.Sos

NIP                        :    196805041998032004

Pangkat/Gol.       :    Penata Tk. I (III/d)

Jabatan               :    Pengadministrasian Hukum Panitera Muda Hukum

Nama                  :    ASTUTI MALEWA, S.E.

NIP                      :    198104242009042010

Pangkat/Gol        :    Penata / (III/c)

Jabatan               :    Bendahara Tingkat Banding/Eselon II,

                                 Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan

                                 

Nama                   :    OELFA GRACE SAFARI, SH

NIP                      :    197210071992032004

Pangkat/Gol.       :    Penata  / (III/c)

Jabatan               :    Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum

Nama                  :    INDIKA S. AGUSTA, S.Kom

NIP                      :    199008152015031002

Pangkat/Gol.       :    Penata  (III/c)

Jabatan               :   Penyusun Laporan Keuangan,

                                Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Nama                  :   CHRISTIN PRICILLIA LEGRANDS, S.H.

NIP                      :   198705102012122001

Pangkat/Gol        :    Penata / (III/c)

Jabatan               :    Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Perdata  

Nama                  :    MARLYN VERONICA JURA, AMD.

NIP                      :    198803172009122001

Pangkat/Gol        :    Penata Muda Tk.I (III/b)

Jabatan               :    Pengelola Kepegawaian

Nama                  :    AKHPRIYANI TRISNAWATI, S.I.P

NIP                      :    199304302019032011

Pangkat/Gol        :    Penata Muda Tk.I (III/b)

Jabatan               :    Analis Tata Laksana, Sub Bagian

                                  Kepegawaian Dan TI

Nama                  :   RIBKA PATRICIA CHRISTIAN, S.E.

NIP                      :   199501112019032008

Pangkat/Gol        :    Penata Muda Tk.I (III/b)

Jabatan               :    Analis Tata Laksana, Sub Bagian

                                  Kepegawaian Dan TI

Nama                  :    ASRI MAULINA SIAHAAN, S.Sos.

NIP                      :    199106162022032006

Pangkat/Gol      :    Penata Muda (III/a)

Jabatan              :    Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

                                 Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Nama                  :    SHABIRA CHAIRUNNISA, A.Md

NIP                      :    199606132022032006

Pangkat/Gol        :    Pengatur (II/c)

Jabatan               :    Pengelola Perkara, Pidsus TIPIKOR

Nama                  :    SARI'ATUL HIDAYAH, A.Md.Ak

NIP                      :    199609092022032015

Pangkat/Gol      :    Pengatur (II/c)

Jabatan               :    Pengelola Barang Milik Negara 

                                  Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Nama                  :    PELITA SANTI,A.Md.T.

NIP                      :    199802192020122003

Pangkat/Gol        :    Pengatur (II/c)

Jabatan               :    Pengelola Sistem dan Jaringan

                               Sub Bagian Kepegawaian Dan TI

Nama                  :    PURNAMA ROHCAHAYA TINAMBUNAN, A.Md

NIP                      :    199201312022032005

Pangkat/Gol        :    Pengatur (II/c)

Jabatan               :    Pengelola Perkara

                               Panitera Muda Perdata

Nama                  :    IBNU YULIANTORO, S.H.

NIP                      :    199907052024051002

Pangkat/Gol        :    Penata Muda (III/a)

Jabatan               :    CPNS-Analis Perkara Peradilan

                               Panitera Muda Hukum

 

Share